Baza wiedzy


Warsztaty „Background Screening kandydatów oraz monitoring pracowników”

25.06.2015 w siedzibie Kancelarii DLA Piper w Warszawie odbyło się śniadanie poświęcone monitoringowi pracowników oraz coraz popularniejszej na polskim rynku usłudze background screening’u. 

Background screening kandydatów do pracy to zachodni trend, który jest coraz silniej zauważalny na polskim rynku pracy. Chociaż jest często standardem w przeprowadzaniu procesów rekrutacyjnych w krajach zachodnich, taka forma ingerencji potencjalnego pracodawcy często budzi zastrzeżenia natury prawno-etycznej w Polsce. Z uwagi na liczne pytania i wątpliwości związane z tą nową tendencją w procesach rekrutacyjnych, IBBC Group oraz kancelaria prawna DLA Piper zorganizowały warsztaty dla osób odpowiedzialnych za zatrudnienie w spółkach. Bartosz Pastuszka – ekspert IBBC Group, przybliżył podczas spotkania metodę oraz specyfikę sprawdzeń pracowniczych, która powstała z realnych potrzeb pracodawców, mając służyć jako podstawowa i skuteczna forma prewencji przeciwko nadużyciom ze strony nieetycznych pracowników.

Drugim  obszarem tematycznym spotkania był monitoring osób już zatrudnionych. Zagadnienie to, stanowiące popularny element funkcjonowania przedsiębiorstw w Polsce i na świecie, nadal budzi wiele zastrzeżeń. Radca prawny Agnieszka Lechman-Filipiak, Partner kierująca praktyką prawa pracy w warszawskim biurze DLA Piper oraz Michał Synowiec, radca pracy, omówili formalnoprawne  aspekty stosowania różnych form monitoringu pracowników takich jak: monitoring wizyjny, monitoring poczty elektronicznej, biometryczne systemy kontroli czasu pracy, kontrole trzeźwości. Prawne aspekty związane z ochroną danych osobowych przy stosowaniu monitoringu omówiła Dagmara Christensen, radca prawny w DLA Piper w Warszawie.

Wiedza na temat uwarunkowań prawnych i możliwości działania ku zapewnieniu bezpieczeństwa zatrudnienia w firmie stanowi wartość dodaną dla każdego przedsiębiorstwa.  Już teraz serdecznie zapraszamy do udziału w  drugiej edycji warsztatów która odbędzie się wczesną jesienią. O szczegółach będziemy Państwa informować na bieżąco.

...